ANEKDOTY o dětech

Autor: Simona Šulcová <sulcovas(at)seznam.cz>, Téma: Zábava, Vydáno dne: 12. 10. 2014

Dítě, po kom ty seš?
Přiznejme si, dobré téma, že ano?
K inspiraci jsem využila humoristických listů z let 1900 - 1948, zábavných rubrik a týdeníků.
Ano, jablko nepadne daleko od stromu. a to je dobře. Jinak bychom zapomínali, jací jsme byli, jací byli rodičové, atp. Kdo ztratí smysl pro humor a zábavu, jako by ztrácel kus svého já. A to přece nikdo nechce!!!
deti*
- Váš hoch po mně hodil kamenem a tak, tak a byl by mě trefil do hlavy.-
- Říkáte tak, tak? -
- Ano, jen tak, tak, že mě netrefil. -
- Pak to nebyl můj hoch! -

*
- Tati, je pravda, že jsou lidé, kteří se umějí se zavřenýma očima podepsat? -
- Jistě. Já to umím také. -
- Tak zavři oči a podepiš mi žákovskou knížku! -

*
- Nesahej, Bedřišku, na toho pejska, kousl by tě, protože tě nezná. -
- Tak mě představ. -

*
- To dostanu jen tak malý balíček cukroví, -
- Ten není pro tebe, ten je pro sestřičku. -
- Cože? To všechno dostane? -

*
- Proč bijete svého kamaráda, kluci, -
- Napsal špatně úkol. -
- To je přece jeho věc a ne vaše. -
- Ale my jsme ten úkol od něho opsali. -

*
- Proč pláčeš? -
- Protože můj bratr má prázdniny a já ne. -
- A proč nemáš prázdniny? -
- Protože ještě nechodím do školy. -
 

*
- Uč se, Pepíčku, uč. Čemu se naučíš, to ti nikdo nevezme. -
- Ale dědečku, čemu se nenaučím, to mi teprve nikdo nevezme. -

*
- Co děláš, Evičko? -
- Píšu psaní Liborkovi. -
- Vždyť neumíš psát. -
- To nevadí, Liborek neumí číst. -
 

*
- Koukej, jaroušku, jedno kuřátko je bílé, druhé žluté. -
- No dyť. První je z bílku a druhé ze žloutku. -

*
- Mařenko, tvůj dědeček už je starý, viď? Kolik je mu let? -
- Já nevím, ale už ho máme hodně dlouho. -

*
- Kdybych byl pánem na světě, nařídil bych, aby každý rok byly prázdniny dlouhé 365 dní. -
- Zbláznil ses? To bychom museli za čtyři roky přece na jeden den do školy. -

*
- Tati, dnes nám pan učitel ve škole povídal, že jsme na světě proto, abychom pomáhali druhým. -
- To je správně, Karlíčku. -
- Dobrá, ale nevím, proč jsou na světě ti druzí? -

*
- Mami, koukej, tenhle pán před námi má úplně holou hlavu! -
- Nekřič tak, nebo tě ten pán uslyší! -
- Ale mami, copak on to neví? -